CALCIUM CARBONATE MANUFACTURER

s2

ผู้ผลิต แคลเซียมคาร์บอเนต
รายแรกของไทย ที่ได้รับ

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

iso9001, iso14001, urs, ukas

ผู้ผลิต แคลเซียมคาร์บอเนต
รายแรกของไทย ที่ได้รับ

เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

ผลิตภัณฑ์